Malaysia điều tra gói thầu mua sắm vật tư y tế chống dịch COVID-19

Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia đang điều tra, làm rõ các công ty cung cấp vật tư y tế chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia đang điều tra, làm rõ các công ty cung cấp vật tư y tế chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia đang điều tra, làm rõ các công ty cung cấp vật tư y tế chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top