Malaysia đề xuất tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho mọi công dân

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên bệnh nhân. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên bệnh nhân. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên bệnh nhân. Ảnh: Reuters
Lên top