Malaysia có thủ tướng mới

Ông Ismail Sabri Yakoob được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Malaysia ngày 20.8. Ảnh: AFP
Ông Ismail Sabri Yakoob được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Malaysia ngày 20.8. Ảnh: AFP
Ông Ismail Sabri Yakoob được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Malaysia ngày 20.8. Ảnh: AFP
Lên top