Malaysia chuẩn bị sống chung với COVID-19

Malaysia nới lỏng hạn chế, hướng tới sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Malaysia nới lỏng hạn chế, hướng tới sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Malaysia nới lỏng hạn chế, hướng tới sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top