Malaysia bắt tổ chức lừa đảo đầu tư trực tuyến của người Trung Quốc

Những người bị bắt ngồi trong tòa nhà ở Putrajaya sau khi chính quyền Malaysia phá vỡ đường dây lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ảnh: AP.
Những người bị bắt ngồi trong tòa nhà ở Putrajaya sau khi chính quyền Malaysia phá vỡ đường dây lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ảnh: AP.
Những người bị bắt ngồi trong tòa nhà ở Putrajaya sau khi chính quyền Malaysia phá vỡ đường dây lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ảnh: AP.
Lên top