Mắc kẹt vì đại dịch, thuyền viên trên tàu du lịch Scarlet Lady tự sát

Tàu du lịch Scarlet Lady. Ảnh: AFP.
Tàu du lịch Scarlet Lady. Ảnh: AFP.
Tàu du lịch Scarlet Lady. Ảnh: AFP.
Lên top