Mắc COVID-19: 2 ngày tới cực kỳ quan trọng với ông Donald Trump

Tổng thống Donald Trump được đưa tới bệnh viện sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump được đưa tới bệnh viện sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump được đưa tới bệnh viện sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19. Ảnh: AP
Lên top