Mã QR: Thông tin cá nhân có được an toàn?

Người mua sắm phải quét mã QR trên điện thoại thông minh của họ để vào trung tâm mua sắm. Ảnh: AFP
Người mua sắm phải quét mã QR trên điện thoại thông minh của họ để vào trung tâm mua sắm. Ảnh: AFP
Người mua sắm phải quét mã QR trên điện thoại thông minh của họ để vào trung tâm mua sắm. Ảnh: AFP
Lên top