Ly kỳ vụ cháy chiến hạm 2 tỉ USD của Mỹ: Sự bối rối của thủy thủ (P2)

Chữa cháy tàu chiến Mỹ USS Bonhomme Richard gặp những trở ngại cả về chỉ đạo và vấn đề thiết bị. Ảnh: Hải quân Mỹ
Chữa cháy tàu chiến Mỹ USS Bonhomme Richard gặp những trở ngại cả về chỉ đạo và vấn đề thiết bị. Ảnh: Hải quân Mỹ
Chữa cháy tàu chiến Mỹ USS Bonhomme Richard gặp những trở ngại cả về chỉ đạo và vấn đề thiết bị. Ảnh: Hải quân Mỹ
Lên top