Ly kỳ truy tìm kho vàng bí ẩn bị mất trong Thế chiến 2

Nhiều thợ săn kho báu tin rằng đường hầm là nơi chôn giấu kho vàng từ thời Thế chiến 2. Ảnh: Getty/History
Nhiều thợ săn kho báu tin rằng đường hầm là nơi chôn giấu kho vàng từ thời Thế chiến 2. Ảnh: Getty/History
Nhiều thợ săn kho báu tin rằng đường hầm là nơi chôn giấu kho vàng từ thời Thế chiến 2. Ảnh: Getty/History
Lên top