Ly hôn ở Trung Quốc giảm 70% sau luật mới gây tranh cãi

Tỉ lệ kết hôn của Trung Quốc ngày càng giảm. Số vụ ly hôn cũng giảm mạnh vào đầu năm 2021. Ảnh: AFP
Tỉ lệ kết hôn của Trung Quốc ngày càng giảm. Số vụ ly hôn cũng giảm mạnh vào đầu năm 2021. Ảnh: AFP
Tỉ lệ kết hôn của Trung Quốc ngày càng giảm. Số vụ ly hôn cũng giảm mạnh vào đầu năm 2021. Ảnh: AFP
Lên top