Lý giải giật mình về bí ẩn hồ nước trên sao Hỏa

Tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa của NASA phát hiện đất sét gần lớp băng ở cực nam sao Hỏa. Ảnh: NASA
Tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa của NASA phát hiện đất sét gần lớp băng ở cực nam sao Hỏa. Ảnh: NASA
Tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa của NASA phát hiện đất sét gần lớp băng ở cực nam sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top