Lý do WHO kiểm tra COVID-19 ở Trung Quốc nhưng không đến Vũ Hán

Nhân viên y tế Bệnh viện Trung Nam, Đại học Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên y tế Bệnh viện Trung Nam, Đại học Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên y tế Bệnh viện Trung Nam, Đại học Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top