Lý do Thủ tướng Nhật Bản từ chức đột ngột

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức hôm 28.8. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức hôm 28.8. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức hôm 28.8. Ảnh: AFP.
Lên top