Lý do súng máy điều khiển từ xa là vũ khí hoàn hảo ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran

Một khẩu súng trường tấn công Stg-44 được Quân đội Syria Tự do sửa đổi để ngắm và bắn từ xa vào năm 2013. Ảnh: US Army
Một khẩu súng trường tấn công Stg-44 được Quân đội Syria Tự do sửa đổi để ngắm và bắn từ xa vào năm 2013. Ảnh: US Army
Một khẩu súng trường tấn công Stg-44 được Quân đội Syria Tự do sửa đổi để ngắm và bắn từ xa vào năm 2013. Ảnh: US Army
Lên top