Lý do nhóm ông Donald Trump rút đơn kiện ở Michigan

Chiến dịch của ông Donald Trump đã từ bỏ nỗ lực kiện tụng về kết quả chiến thắng của ông Joe Biden ở Michigan. Ảnh: AFP.
Chiến dịch của ông Donald Trump đã từ bỏ nỗ lực kiện tụng về kết quả chiến thắng của ông Joe Biden ở Michigan. Ảnh: AFP.
Chiến dịch của ông Donald Trump đã từ bỏ nỗ lực kiện tụng về kết quả chiến thắng của ông Joe Biden ở Michigan. Ảnh: AFP.
Lên top