Lý do nhiều bang tại Mỹ bất ngờ nhận được hạt giống lạ có chữ Trung Quốc

Những gói hạt giống lạ nhiều bang ở Mỹ nhận được. Ảnh: WSDA.
Những gói hạt giống lạ nhiều bang ở Mỹ nhận được. Ảnh: WSDA.
Những gói hạt giống lạ nhiều bang ở Mỹ nhận được. Ảnh: WSDA.
Lên top