Lý do ngỡ ngàng ông Obama không phục vụ trong nội các ông Biden

Ông Barack Obama và ông Joe Biden. Ảnh: Getty Images
Ông Barack Obama và ông Joe Biden. Ảnh: Getty Images
Ông Barack Obama và ông Joe Biden. Ảnh: Getty Images
Lên top