Lý do Mỹ hoãn hoặc thôi đánh thuế một số hàng hóa Trung Quốc

Trưởng đoàn đàm phán Mỹ và Trung Quốc tại vòng đàm phán ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.
Trưởng đoàn đàm phán Mỹ và Trung Quốc tại vòng đàm phán ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.
Trưởng đoàn đàm phán Mỹ và Trung Quốc tại vòng đàm phán ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.
Lên top