Lý do Mỹ - Hàn vận chuyển thiết bị tên lửa đánh chặn THAAD trong đêm

Mỹ và Hàn Quốc đưa các thiết bị phòng thủ tên lửa và các trang bị khác vào một căn cứ quân sự của Mỹ trong đêm tránh sự phản đối của người dân địa phương. Ảnh: Yonhap.
Mỹ và Hàn Quốc đưa các thiết bị phòng thủ tên lửa và các trang bị khác vào một căn cứ quân sự của Mỹ trong đêm tránh sự phản đối của người dân địa phương. Ảnh: Yonhap.
Mỹ và Hàn Quốc đưa các thiết bị phòng thủ tên lửa và các trang bị khác vào một căn cứ quân sự của Mỹ trong đêm tránh sự phản đối của người dân địa phương. Ảnh: Yonhap.
Lên top