Lý do G7 nhất quyết ra tuyên bố chung nhắc tới Biển Đông dù Trung Quốc nổi giận

Lên top