Lưu bút tình yêu đắt giá của nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King

Trong một bản viết tay, Martin Luther King viết về ý nghĩa của tình yêu. Tờ ghi chép được bán với giá 42.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng). Ảnh: Moments in Time
Trong một bản viết tay, Martin Luther King viết về ý nghĩa của tình yêu. Tờ ghi chép được bán với giá 42.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng). Ảnh: Moments in Time
Trong một bản viết tay, Martin Luther King viết về ý nghĩa của tình yêu. Tờ ghi chép được bán với giá 42.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng). Ảnh: Moments in Time
Lên top