Lụt vượt đại hồng thủy 1998, một tỉnh ở Trung Quốc ban bố tình trạng thời chiến

Người dân đặt bao cát trên các đê bao trong đêm phòng nước lũ dâng cao ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.
Người dân đặt bao cát trên các đê bao trong đêm phòng nước lũ dâng cao ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.
Người dân đặt bao cát trên các đê bao trong đêm phòng nước lũ dâng cao ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.
Lên top