Lượng người xem tranh luận tổng thống Trump-Biden giảm mạnh

Lượng người xem cuộc tranh luận Tổng thống Trump-Biden cuối cùng giảm mạnh so với lần đầu. Ảnh: AFP
Lượng người xem cuộc tranh luận Tổng thống Trump-Biden cuối cùng giảm mạnh so với lần đầu. Ảnh: AFP
Lượng người xem cuộc tranh luận Tổng thống Trump-Biden cuối cùng giảm mạnh so với lần đầu. Ảnh: AFP
Lên top