Lượng cử tri "khủng" rời Đảng Cộng hòa ở California kể từ bạo loạn Capitol

An ninh tăng cường bên ngoài Điện Capitol hôm 20.1 khi Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden nhậm chức. Ảnh: AFP.
An ninh tăng cường bên ngoài Điện Capitol hôm 20.1 khi Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden nhậm chức. Ảnh: AFP.
An ninh tăng cường bên ngoài Điện Capitol hôm 20.1 khi Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden nhậm chức. Ảnh: AFP.
Lên top