Lực lượng mới nhất ở đảng Cộng hòa ủng hộ vụ kiện của Texas

Một người vẫy cờ Trump 2020 vào ngày bầu cử 3.11 ở Austin, Texas.
Ảnh: AFP.
Một người vẫy cờ Trump 2020 vào ngày bầu cử 3.11 ở Austin, Texas. Ảnh: AFP.
Một người vẫy cờ Trump 2020 vào ngày bầu cử 3.11 ở Austin, Texas. Ảnh: AFP.
Lên top