Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lục đục giữa Trump và ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ