Luật sư Singapore được phép gặp Phan Van Anh Vu

Website của Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) xác nhận bắt một người tên là Phan Van Anh Vu. Ảnh chụp màn hình website của ICA.
Website của Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) xác nhận bắt một người tên là Phan Van Anh Vu. Ảnh chụp màn hình website của ICA.
Website của Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) xác nhận bắt một người tên là Phan Van Anh Vu. Ảnh chụp màn hình website của ICA.
Lên top