Luật sư riêng của Tổng thống Trump bị điều tra sau vụ hỗn loạn Điện Capitol

Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị điều tra sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP
Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị điều tra sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP
Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị điều tra sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP
Lên top