Luật sư riêng của ông Trump dương tính với COVID-19

Luật sư Rudy Giuliani của Tổng thống Donald Trump dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP
Luật sư Rudy Giuliani của Tổng thống Donald Trump dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP
Luật sư Rudy Giuliani của Tổng thống Donald Trump dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top