Luật sư ông Trump lên tiếng sau khi tòa tối cao bác vụ kiện của Texas

Luật sư của Tổng thống Donald Trump Rudy Giuliani. Ảnh: AFP.
Luật sư của Tổng thống Donald Trump Rudy Giuliani. Ảnh: AFP.
Luật sư của Tổng thống Donald Trump Rudy Giuliani. Ảnh: AFP.
Lên top