Luật sư gia đình Mạnh Hoành Vĩ cáo buộc ngược Interpol

Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ tại trụ sở Interpol ở Lyon, Pháp, tháng 5.2018. Ảnh: Reuters
Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ tại trụ sở Interpol ở Lyon, Pháp, tháng 5.2018. Ảnh: Reuters
Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ tại trụ sở Interpol ở Lyon, Pháp, tháng 5.2018. Ảnh: Reuters
Lên top