Luật sư gia đình George Floyd: Cảnh sát Mỹ có "văn hóa tử thần”

Vụ người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết dẫn đến các cuộc bạo động ở Mỹ. Ảnh: RT
Vụ người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết dẫn đến các cuộc bạo động ở Mỹ. Ảnh: RT
Vụ người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết dẫn đến các cuộc bạo động ở Mỹ. Ảnh: RT
Lên top