Luật sư của bà Mạnh Vạn Châu hé lộ báo cáo của tình báo Cananda

"Công chúa Huawei" Mạnh Vạn Châu sau một phiên xử dẫn độ ở Tòa án tối cao British Columbia cùng các nhân viên an ninh hôm 23.1.2020 tại Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: AFP.
"Công chúa Huawei" Mạnh Vạn Châu sau một phiên xử dẫn độ ở Tòa án tối cao British Columbia cùng các nhân viên an ninh hôm 23.1.2020 tại Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: AFP.
"Công chúa Huawei" Mạnh Vạn Châu sau một phiên xử dẫn độ ở Tòa án tối cao British Columbia cùng các nhân viên an ninh hôm 23.1.2020 tại Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: AFP.
Lên top