Luật sư bào chữa Đoàn Thị Hương: Chứng cứ không đầy đủ, không chắc chắn và thiếu tính thuyết phục

Đoàn Thị Hương tại tòa Thượng thẩm Shah Alam hôm 22.3. Ảnh: AP.
Đoàn Thị Hương tại tòa Thượng thẩm Shah Alam hôm 22.3. Ảnh: AP.
Đoàn Thị Hương tại tòa Thượng thẩm Shah Alam hôm 22.3. Ảnh: AP.
Lên top