Luật Hải cảnh Trung Quốc trái Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển

PGS-TS Vũ Thanh Ca - nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ảnh: NVCC
PGS-TS Vũ Thanh Ca - nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ảnh: NVCC
PGS-TS Vũ Thanh Ca - nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ảnh: NVCC
Lên top