Lũ trên sông Kuma ở Nhật Bản vượt qua mức kỷ lục năm 1965

Mực nước đo được ở một số khu vực bị ảnh hưởng do lũ lụt năm nay đã vượt qua mức kỷ lục năm 1965. Ảnh: AFP
Mực nước đo được ở một số khu vực bị ảnh hưởng do lũ lụt năm nay đã vượt qua mức kỷ lục năm 1965. Ảnh: AFP
Mực nước đo được ở một số khu vực bị ảnh hưởng do lũ lụt năm nay đã vượt qua mức kỷ lục năm 1965. Ảnh: AFP
Lên top