Lũ lụt Trung Quốc và đập Tam Hiệp khiến dân đào Bitcoin khốn đốn

Máy đào bitcoin bị hư hại trong lũ lụt. Ảnh: Coindesk
Máy đào bitcoin bị hư hại trong lũ lụt. Ảnh: Coindesk
Máy đào bitcoin bị hư hại trong lũ lụt. Ảnh: Coindesk
Lên top