Lũ lụt Trung Quốc: Thực trạng ở nông thôn qua lời kêu gọi trở về cứu đê

Binh sĩ Trung Quốc tham gia hỗ trợ phòng chống lũ ở Giang Châu. Ảnh: SCMP.
Binh sĩ Trung Quốc tham gia hỗ trợ phòng chống lũ ở Giang Châu. Ảnh: SCMP.
Binh sĩ Trung Quốc tham gia hỗ trợ phòng chống lũ ở Giang Châu. Ảnh: SCMP.
Lên top