Lũ lụt Trung Quốc: Nông dân chạy ra đồng lúc 2 giờ sáng cứu hoa màu

Giới chức Trung Quốc dự báo lũ lụt sông Dương Tử sẽ kết thúc vào cuối tháng 7. Nguồn: CGTN.
Giới chức Trung Quốc dự báo lũ lụt sông Dương Tử sẽ kết thúc vào cuối tháng 7. Nguồn: CGTN.
Giới chức Trung Quốc dự báo lũ lụt sông Dương Tử sẽ kết thúc vào cuối tháng 7. Nguồn: CGTN.
Lên top