Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 28.7: Đập Tam Hiệp xả lũ trận lụt thứ 3

Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 27.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 27.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 27.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top