Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 26.7: 12 thành phố bên sông Dương Tử nguy cấp

Lũ lụt ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh: China News
Lũ lụt ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh: China News
Lũ lụt ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh: China News
Lên top