Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 25.7: Lũ mới lăm le đổ về đập Tam Hiệp

Lũ lụt ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp khi đỉnh lũ thứ 3 ở sông Dương Tử đang hình thành. Trong ảnh là mưa lũ ở Tứ Xuyên. Nguồn: CGTN.
Lũ lụt ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp khi đỉnh lũ thứ 3 ở sông Dương Tử đang hình thành. Trong ảnh là mưa lũ ở Tứ Xuyên. Nguồn: CGTN.
Lũ lụt ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp khi đỉnh lũ thứ 3 ở sông Dương Tử đang hình thành. Trong ảnh là mưa lũ ở Tứ Xuyên. Nguồn: CGTN.
Lên top