Lũ lụt Trung Quốc: Di tích hàng trăm tuổi trầm mình trong nước lũ

Lũ lụt phá hủy một cây cầu cổ từ thời Tống ở Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Lũ lụt phá hủy một cây cầu cổ từ thời Tống ở Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Lũ lụt phá hủy một cây cầu cổ từ thời Tống ở Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Lên top