Lũ lụt Trung Quốc 2.8: Đập Tam Hiệp không thể đơn thương độc mã cắt lũ

Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 31.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 31.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 31.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top