Lũ lụt sông Hằng lại làm lộ diện hàng trăm thi thể bên bờ sông

Lũ lụt trên sông Hằng rửa trôi lớp cát làm lộ diện hàng trăm thi thể chôn vùi bên bờ sông. Ảnh: AFP
Lũ lụt trên sông Hằng rửa trôi lớp cát làm lộ diện hàng trăm thi thể chôn vùi bên bờ sông. Ảnh: AFP
Lũ lụt trên sông Hằng rửa trôi lớp cát làm lộ diện hàng trăm thi thể chôn vùi bên bờ sông. Ảnh: AFP
Lên top