Lũ lụt sông Dương Tử kích hoạt báo động chưa từng có

Lũ lụt ở 38 phụ lưu sông Dương Tử đều vượt mức báo động. Nguồn: CGTN.
Lũ lụt ở 38 phụ lưu sông Dương Tử đều vượt mức báo động. Nguồn: CGTN.
Lũ lụt ở 38 phụ lưu sông Dương Tử đều vượt mức báo động. Nguồn: CGTN.
Lên top