Lũ lụt gây hiệt hại nặng nề ở Trung Quốc, 15 người thiệt mạng

Lũ lụt ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Lũ lụt ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Lũ lụt ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Lên top