Lũ lụt 500 năm mới có một lần: Canada tiếp tục đối mặt mưa lớn nguy hiểm

Tỉnh British Columbia của Canada tiếp tục đối mặt mưa lớn sau lũ lụt nghiêm trọng. Ảnh: AFP
Tỉnh British Columbia của Canada tiếp tục đối mặt mưa lớn sau lũ lụt nghiêm trọng. Ảnh: AFP
Tỉnh British Columbia của Canada tiếp tục đối mặt mưa lớn sau lũ lụt nghiêm trọng. Ảnh: AFP
Lên top