Lũ lớn vượt mức báo động ở cổ trấn nghìn năm của Trung Quốc

Nước lũ vượt mức báo động ở Từ Khí Khẩu, cổ trấn nghìn năm thuộc quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh, Trung Quốc. Nguồn: Taiwan News.
Nước lũ vượt mức báo động ở Từ Khí Khẩu, cổ trấn nghìn năm thuộc quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh, Trung Quốc. Nguồn: Taiwan News.
Nước lũ vượt mức báo động ở Từ Khí Khẩu, cổ trấn nghìn năm thuộc quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh, Trung Quốc. Nguồn: Taiwan News.
Lên top